สมัครงาน การบินไทย 1. สมัครงาน

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส
         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยเลือกข้อมูลการรับสมัครงานและบันทึกข้อมูลในใบสมัครที่บริษัทฯ กำหนด ได้รับทราบว่า  บริษัท การบินไทยฯ  ได้จัดตั้งบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่ บริษัท การบินไทยฯ ที่ต้องการบุคลากรเฉพาะบางกลุ่มประเภทงาน ในชื่อภาษาไทยว่า "บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส" (WingSpan Services Company Limited) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท การบินไทยฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
        ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า  ข้อมูลที่ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้จะเป็นข้อมูลที่บริษัท การบินไทยฯ ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุและว่าจ้างใน บริษัท วิงสแปนฯ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับบริษัท วิงสแปนฯ สามารถสมัครได้ที่  www.wingspantg.com  อย่างไรก็ตามการปฏิเสธเข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับบริษัท วิงสแปนฯ ไม่มีผลกับการพิจารณาคัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทยฯ
       บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับบริษัท การบินไทยฯ และบริษัท วิงสแปนฯ ในตำแหน่งทั่วไป (ยกเว้นตำแหน่งนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)  ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
  การรับสมัครนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ประจำปี 2556 (เฉพาะผู้เข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่ 12-14, 17 และ18 มิถุนายน 2556)
   >ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
   >ข้อมูลการรับนักศึกษาฝึกงาน
  บริษัทฯ ขอขอบคุณในความสนใจที่ท่านมีต่อกิจการของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้


  เว็บจัดหางานอื่นๆ http://searchjob.circlecamp.com/index.php?page=home

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น